Vad händer om min hund biter en inbrottstjuv?

Innehållsförteckning

Vad händer om min hund biter en inbrottstjuv?

Vad händer om min hund biter en inbrottstjuv?

Detta innebär att ägaren alltid ska ersätta skador som hunden orsakar, även om ägaren inte själv har vållat skadorna (19§ lagen om tillsyn över hundar och katter). ... Om hunden biter någon blir alltså ägaren skadeståndsskyldig.

Vad gör jag om min hund biter mig?

Något av det första du kan göra om du har en hund som verkar aggressiv eller som oprovocerat biter människor, är att besöka veterinären. Där kan ni utesluta att hunden har något problem, exempelvis ont någonstans. Om en hund har ont finns risken att den bits eftersom den inte har något sätt att kommunicera på.

Får man skada en inbrottstjuv?

Bestämmelserna om nödvärn finns att läsa i 24 kapitlet brottsbalken. Där framgår det i 1 § att en gärning som utförs i nödvärn enbart är ett brott om gärningen är uppenbart oförsvarligt. Det innebär att man får bruka våld mot en inbrottstjuv, men enbart till den grad som krävs för att motverka angreppet.

Får man slå en tjuv?

– Ja det får du. Det följer av nödvärnsrätten som säger att; alla har rätt att använda våld för att hindra ett överhängande eller påbörjat angrepp på bland annat egendom, säger Annika Norée. Det finns däremot en gräns för hur mycket våld man får använda och det är beroende på situation.

Relaterade inlägg: