Vad händer om man kör en oförsäkrad bil?

Innehållsförteckning

Vad händer om man kör en oförsäkrad bil?

Vad händer om man kör en oförsäkrad bil?

Vad händer om ditt fordon är oförsäkrat? Om du inte har tecknat en trafikförsäkring så blir du automatiskt rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och får betala en avgift som kallas trafikförsäkringsavgift. Avgiften är avsevärt högre än den premie som du betalar för en vanlig trafikförsäkring.

Är det olagligt att köra en bil som inte är försäkrad?

Det är olagligt att ha ett oförsäkrat fordon. Trafikförsäkringsavgiften ska upplevas som en sanktion och vara så hög att ingen kan tjäna på att vara oförsäkrad. Avgiften baseras på försäkringsbolagens årspremier för trafikförsäkring.

Vad händer om man krockar med en avställd bil?

Svar: Om du skulle ha den dubbla oturen att bli inblandad i en olycka med ett avställt eller oförsäkrat fordon får du hjälp av Trafikförsäkringsföreningen. ... Den som kör omkring utan att ha sitt fordon försäkrat åläggs att betala en trafikförsäkringsavgift som uppgår till cirka en hundralapp per dag.

Är bilen skattad och försäkrad?

Genom Transportstyrelsen får du reda på om bilen är försäkrad och via vilket försäkringsbolag. ... Enda gången man ej behöver försäkring är om bilen är avställd. Är bilen påställd men ej har en bilförsäkring rapporteras det till Trafikförsäkringsföreningen och man får då betala en trafikförsäkringsavgift.

Relaterade inlägg: