Vad händer om man äter litium?

Innehållsförteckning

Vad händer om man äter litium?

Vad händer om man äter litium?

Litium är ett stämningsstabiliserande läkemedel som har förebyggande effekt mot återkommande perioder av både mani och depression vid bipolär sjukdom. Behandlingen är lika effektiv hos äldre som hos yngre. Sjukdomsperioderna blir färre och mildare med litiumbehandling. Många blir helt symtomfria.

Kan man bli trött av litium?

Patienter som äter litium kontrolleras tre till fyra gånger per år, främst för sköldkörtel- och njurfunktion. Att ha ett förhöjt kalkvärde kan leda till benskörhet, ökad risk för njursten, olika magbesvär och muskelsvaghet samt trötthet och nedstämdhet.

Kan man sluta tvärt med litium?

KONKLUSJON: Risken för akuta fysiska utsättningssymtom vid abrupt utsättande av litium tycks vara mycket låg. Däremot finns möjligen en större risk för återfall vid abrupt utsättande jämfört med gradvis utsättande (2-4 veckor).

När ta Litiumprov?

Om du skulle få symtom av kraftig ökad skakning, muskelryckningar, yrsel, balansrubbning och magsymtom bör du kontakta läkare omedelbart för att ta ett litiumprov. Ansvarig läkare har till uppgift att utreda patienten, meddela diagnos samt ordinera och initiera behandlingen med Litium.

Relaterade inlägg: