Vad händer om en hund får borrelia?

Innehållsförteckning

Vad händer om en hund får borrelia?

Vad händer om en hund får borrelia?

Symtom vid borrelia hos hund Varierande grad av akut feber. Dämpat allmäntillstånd. Plötsliga ledbesvär. Vandrande hälta, det vill säga att hunden börjar halta på olika ben eftersom lederna kan reagera på infektionen allteftersom.

Vilka djur kan drabbas av borrelia?

Förekomst och smitta Vanliga fästingar sprider, och infekterar både människor och djur, med bakterien Borrelia burgdorferi, den bakterie som orsakar borrelios. Infektion med B. burgdorferi, är relativt vanligt hos hund i Sverige. Sjukdoms-symtom hos hund som föranleder veterinärbesök är dock betydligt ovanligare.

Varför har hunden diarre?

Det finns många orsaker till att hundar får diarré, till exempel stress, byte av foder eller att den har ätit något olämpligt som rubbar den normala tarmfloran. ... Vid akut diarré påverkas ofta vätskebalansen hos hunden och särskilt valpar är känsliga för vätskeförlust och behöver snabbt få veterinärvård.

Vilket ben haltar hunden på?

Vid en lättare hälta gäller det att se vilket ben hunden avlastar, det vill säga haltar på. Frambenshälta är ofta lättare att se än bakbenshälta genom att hunden trampar ner med framkroppen mer på det friska benet.

Kan man testa sig för borrelia?

En läkare brukar kunna ställa diagnosen borrelia enbart genom att titta på den typiska hudrodnaden. Du kan få lämna blodprov om det finns misstanke om att sjukdomen har spridit sig i kroppen. Du kan få lämna ett ryggvätskeprov om du har symtom som tyder på att borreliainfektionen har spridit sig till nervsystemet.

Kan man ge valpar fästingmedel?

Fästingmedel för valpar I de allra flesta fall rekommenderas att valpen är som minst 8 veckor och har uppnått en viss kroppsvikt innan behandling påbörjas. Detta varierar dock mellan de olika preparaten. Läs bipacksedeln noggrant och rådgör gärna med veterinär innan du behandlar din valp med någon form av fästingmedel.

Relaterade inlägg: