Vad är farligt med glykol?

Innehållsförteckning

Vad är farligt med glykol?

Vad är farligt med glykol?

– Etylenglykol som ofta finns i kylarvätska kan, om man dricker det, redan vid små mängder ge symtom som påverkan på medvetandet och i allvarliga fall kramper och njurskador, säger Emma Petersson, apotekare på Giftinformationscentralen. ... Kylarvätska används för att förhindra att motorer i bilar och båtar överhettas.

Vad händer om katter äter vitlök?

Lök och vitlök innehåller ämnen som är giftiga (toxiska) för katter. Så lite som 5 gr lök per kg kroppsvikt kan vara farligt och det spelar ingen roll om löken äts rå eller tillagad. Vitlök kan vara upp till fem gånger så toxiskt, dvs förgiftningsdosen ännu lägre.

Hur farligt är glykol för naturen?

Vanlig etylenglykol är mycket giftig och kan leda till omfattande skador om den läcker ut i naturen. Vanlig kylarglykol är en miljöbov och bidrar till klimatförändringen.

Är glykol farligt för huden?

etylenglykol (glykol) en giftig något trögflytande vätska som bl a används som kylarvätska i motorer. ... Stänk av etylenglykol kan ge sveda och inflammation i ögonen. Långvarig hudkontakt kan orsaka irritation, eventuellt också allergisk dermatit. Etylenglykol kan även tas upp i kroppen genom skadad hud.

Relaterade inlägg: