Vad händer om en asylsökande får stanna i Sverige?

Innehållsförteckning

Vad händer om en asylsökande får stanna i Sverige?

Vad händer om en asylsökande får stanna i Sverige?

Du som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd har rätt att bo och arbeta i Sverige. På de här sidorna finns information till dig som har sökt asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige. Om du har fått ett uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande gäller ditt tillstånd i 13 månader. ...

Får man stanna i Sverige om man gifter sig?

Du kan uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon i Sverige. Familjemedlemmen i Sverige måste, i de flesta fallen, vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd. ... Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna ett uppehållstillstånd i Sverige.

Har Sverige råd med flyktingar?

Invandringen har varit en vinst varje år sedan 1950, med undantag för ett par år under 90-talskrisen. Vinsten kan bli ännu större i framtiden. Bara hälften av flyktingarna som kommer i dag har jobb efter sju år. ... Utan invandringen hade vi inte haft råd med lika mycket vägar, järnvägar, forskning eller försvar.

Är det svårt att få uppehållstillstånd i Sverige?

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Det finns flera olika skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige, till exempel för att arbeta eller studera här, flytta till en familjemedlem eller för att söka skydd undan krig och förföljelse.

Relaterade inlägg: