Hur långt får man flytta om man har delad vårdnad?

Innehållsförteckning

Hur långt får man flytta om man har delad vårdnad?

Hur långt får man flytta om man har delad vårdnad?

Men hur långt får manflytta vid delad vårdnad? Ett officiellt avstånd finns inte, men om flytten kommer att innebära att barnet måste byta skola eller försvårar upprätthållandet av kontakten med den andra föräldern måste båda vårdnadshavare godkänna flytten.

Vem ska hämta och lämna vid delad vårdnad?

Det finns ingen uttrycklig regel som bestämmer vem det är av föräldrarna som ska hämta och lämna barnet. Även om det primärt är umgängesföräldern som betalar för resekostnaderna har föräldrarna har ett delat ansvar för att umgänget fungerar. Därför måste föräldrarna komma överens om detta.

Vad gäller vid växelvis boende?

Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar, till exempel varannan vecka. I vanliga fall behöver ingen förälder betala underhållsbidrag i den situationen. Men det kan finnas undantag, till exempel om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra.

När en förälder flyttar?

Om en förälder vill flytta med barnet Vill man flytta med sitt barn till en annan ort och inte har den andra förälderns tillåtelse måste man alltså söka ensam vårdnad, för att få egen beslutanderätt om barnet.

Relaterade inlägg: