Vad händer med inlösta bilar?

Innehållsförteckning

Vad händer med inlösta bilar?

Vad händer med inlösta bilar?

bilarna läggs ut för auktion och säljs till högstbjudande. Blir inte minimibudet lagt säljs bilen till skroten. Endast auktoriserade verkstäder som får tillgång till försäkringsbolagens auktioner.

När löser dom in en bil?

Om man vid skadeinspektionen konstaterar att fordonets skador är för omfattande och att det inte är ekonomiskt motiverat att reparera fordonet, har försäkringsbolaget rätt att lösa in det skadade fordonet.

Vilken försäkring måste du ha på din bil?

Alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade, enligt trafikskadelagen (1975:1410). Om du vill kan du teckna andra fordonsförsäkringar, som hel- eller halvförsäkringar. Om fordonet är i trafik så måste fordonets registrerade ägare ha en trafikförsäkring.

Hur mycket täcker en bilförsäkring?

Självrisken brukar variera mellan 7 kronor. Den ersättning du kan få varierar normalt mellan 5 000 och 60 000 kronor för varje skadehändelse. En allriskförsäkring är ofta begränsad till att ersätta högst tre skador per försäkringsår. Om din bil är halv- eller helförsäkrad ingår en brandförsäkring.

Relaterade inlägg: