Vad beror intellektuella funktionshinder på?

Innehållsförteckning

Vad beror intellektuella funktionshinder på?

Vad beror intellektuella funktionshinder på?

Att du har intellektuell funktionsnedsättning kan bero på många olika saker. Det kan bero på en avvikelse i kromosomerna, till exempel om du har Downs syndrom eller fragilt X-syndromet. Det kan bero på skador eller sjukdomar som hände när man låg i magen eller under förlossningen. Det kan också bero på andra saker.

Varför får man IF?

Intellektuell funktionsnedsättning (IF) kallades tidigare utvecklingsstörning. Den som har IF behöver oftast mer tid och stöd än andra för att lära och förstå olika saker. Intellektuell funktionsnedsättning påverkar hjärnans funktioner, som minne och abstrakt tänkande.

Hur får man IF?

Det finns många olika orsaker till IF. De flesta har sin IF redan innan de föds, andra får den precis när de föds. Om ett barn är med om en olycka eller en allvarlig sjukdom kan barnet få IF.

Hur är det att leva med intellektuell funktionsnedsättning?

Ett barn med intellektuell funktionsnedsättning kan uttrycka sig annorlunda, mer direkt eller långsammare än andra barn. Barnet behöver ofta konkreta upplevelser för att förstå och särskild träning för att lära sig en del saker. Dessutom behövs extra mycket stöd från de vuxna runt barnet.

Vad kan en diagnos innebära för omgivningen?

Psykiska funktionsnedsättningar Personer med depression och ångestsyndrom kan ha en nedsatt kognitiv förmåga, som påverkar koncentrationsförmåga och minnesfunktioner. Personal bör ta hänsyn till att det i sådana situationer kan vara svårt att formulera sina behov samt att ta till sig information och beslut.

Varför får man funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan uppstå som en följd av en medfödd skada eller sjukdom. Den kan också uppstå på grund av en skada eller efter en olycka. En funktionsnedsättning kan man ha under en period eller för alltid och en person kan ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Vad är grav IF?

En grav utvecklingsstörning är ofta kombinerad med flera funktionsnedsättningar. Verkligheten är här och nu och eleven förstår och använder talat språk i mycket begränsad utsträckning eller inte alls. Kommunikationen sker genom kroppsspråk, röst, mimik, ljud eller bilder.

Hur får man diagnosen utvecklingsstörning?

Man vänder sig till en läkare som skriver en remiss. Det är olika vem som sedan tar hand om utredningen. Det kan vara barnavårdscentralen eller skolhälsovården. Det kan också vara vid ett sjukhus eller vid en habilitering.

Relaterade inlägg: