Vad beror skelning på?

Innehållsförteckning

Vad beror skelning på?

Vad beror skelning på?

Skelning innebär att ögonen är riktade åt olika håll. Det ena ögat tittar snett i förhållande till det andra. Det beror på att ögonmusklernas styrning inte fungerar som den ska. Vanligen använder den som skelar det ena ögat för att fixera blicken med medan det andra kan vara riktat inåt, utåt, uppåt eller nedåt.

Hur blir man av med skelögd?

Behandling vid skelning

  1. Glasögon kan hjälpa vid brytningsfel. Ibland kan det räcka med att barnet använder glasögon för att skelningen ska försvinna. ...
  2. Synen tränas med lapp över ögat. ...
  3. Operation kan rätta till skelningen. ...
  4. Viss dold skelning kan tränas. ...
  5. Ibland behövs glasögon eller operation. ...
  6. Ibland behandlas sjukdomen först.

Kan skelning växa bort?

Mild skelning, eller skelning med varierande vinkel, kan växa bort när barnet blir äldre, medan kraftig skelning ofta kvarstår in i vuxen ålder.

Varför skelar barn?

Orsaken till skelningen är oftast okänd. Skelningen kan vara ärftlig och därför är det viktigt att kontrollera syskon till barn som skelar. Ibland kan den bero på brytningsfel, till exempel översynthet, eller synnedsättning. I sällsynta fall är skelningen ett tecken på bakomliggande ögonsjukdom eller annan sjukdom.

Vad kan orsaka dubbelseende?

När ögonen är riktade åt olika håll kan du se dubbelt. Dubbelseende kan bero på skelning, dold skelning eller något problem med synen, till exempel grå starr.

Vad är Heterofori?

Vid dold skelning (även kallad heterofori) är skelningen latent, dvs den finns där men märks oftast inte av. Dold skelning kan bli mer framträdande när ögonmusklerna behöver slappna av, som när du exempelvis är trött eller sjuk. Manifest skelning (även kallad heterotropi) är istället konstant närvarande.

Vad gör man hos en Ortoptist?

En ortoptist är specialiserad på att göra undersökningar av hur ögonen samarbetar, av skelning och att följa synutvecklingen. Trots att hon arbetar på en barnögonmottagning träffar hon också många vuxna med synproblem som till exempel dubbelseende.

Har den dubbelseende?

Annons: När man har dubbelseende ser man det man borde se i sitt synfält två gånger. Dubbelseende kan t ex vara kopplat till att du skelar, grumlingar eller att du behöver byta styrka på dina glasögon. Dubbelseende när man har båda ögonen öppna brukar kallas för “binokulärt dubbelseende”.

Är det farligt att skela?

När det är bråttom Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du märker att ett öga plötsligt börjar skela eller du ser dubbelt, och besväret inte går över. Om det inte går eller är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Hur många skelar?

Skelning (strabism) innebär att ögonen inte kan fixera på samma punkt, utan rikats åt olika håll. Oftast beror detta på att ett ögas eller båda ögonens muskler inte arbetar som de ska. Till och med 70% av befolkningen har någon form av latent/dold skelning, men det är få som besväras av detta.

Relaterade inlägg: