Hur lägger man ett falsat plåttak?

Innehållsförteckning

Hur lägger man ett falsat plåttak?

Hur lägger man ett falsat plåttak?

När man lägger ett plåttak börjar man med att spika fast ett så kallat språngbleck som skall sticka ut omkring 8 cm från takfoten. Runt språngblecket viker man sedan en fotplåt som spikas i överkant. Ovanpå fotplåten lägger man vanligen en plåt som är uppvikt i nederkanten så att en fotränna för takavvattning bildas.

Hur sätter man upp plåt?

1'a takplåten: Den första TRP-plåten läggs vid början av den ena gaveln (läggning kan ske från höger eller till vänster) och placeras jämt utmed takfoten/fotplåten. Justera plåten parallell med takfoten och fäst tills vidare den första takplåten med en skruv i den översta resp. den nedersta bärläkten enligt bild nedan.

Vad ska man ha under plåttaket?

ska du istället montera så kallat kondensskydd. När utomhustemperaturen faller, bildas det nämligen kondens på den varma sidan av plåttaket, alltså inne i ditt garage. Den kondensen kan bidra till att det bildas fuktskador. Kondensskyddet består av en filt som limmas fast på undersidan av takplåten.

Hur lägger man takplåt?

Takplåten skruvas med 1 st skruv 4,8 x 35 mm i varannan profilbotten. Vid träåsar skruvas takplåten till regel med träskruv 4,8 x 35 mm. Reglar i takfot och nock skruvas med ett c/c avstånd på 200 mm övriga träåsar skruvas med ett c/c på 300 mm.

Kan man lägga plåttak direkt på papptak?

Takpapp/underlagsduk Om takplåten ska monteras direkt på takpappen så krävs en slitstarkare papp som är lite tjockare än vad som behövs vid montering på läkt. Vi har produkterna som behövs vid monteringen.

Vad kostar det att lägga falsat plåttak?

Plåten kostar mellan 100-200 kr PLUS moms (125 kr-250 kr inkl moms) per kvadrat beroende på vilka rabatter företaget har.

Vad kostar det att lägga plåttak?

Vilken plåt du ska välja beror till stor del på vilken plåt du har innan och dessutom vilken budget du har för ditt plåttak. Priset för ett enklare plåttak börjar kring 800 kronor upp till 1 500 kronor per kvadratmeter och stiger sedan upp mot flera tusen kronor för mer exklusiva plåttak.

Hur lägga Underlagspappen?

Innan underlagspappen monteras ska inbyggnadsfuktkvoten vara max 16 %. Montera en 300 mm bred remsa med underlagspapp på råsponten vid takfoten. Låt pappen sticka ut 15–20 mm från råsponten. Fäst remsan med 25x2,5 mm pappspik med ett centrumavstånd på 30 cm.

Vilken takpapp under plåttak?

En bra byggpapp under plåt är en papp som har en stomme av polyesterfilt eller polyesterväv. En YAP 2500 har uppskattningsvis 5 gånger så stor rivhållfasthet som YAM 2000 och 7 gånger så stor brottöjning. ... Idag finns på marknaden flera särskilt framtagna sorter av underlagstäckningar för att användas under plan plåt.

Hur lägger man Pannplåt?

Montering av Pannplåten börjar alltid längs takets ytterkant i rät vinkel mot takfoten. Om takfoten inte är rak, spänn en lina från ena änden av taket till den andra för att rikta plåtarna mot. Pannplåten monteras med en skruv 4,8x35mm på varje sida om profiltoppen längs takfot, nock och vid ytterkanterna i bärläkten.

Relaterade inlägg: