Får man röka på en strand?

Innehållsförteckning

Får man röka på en strand?

Får man röka på en strand?

Till skillnad från till exempel lekplatser och idrottsanläggningar så ingår inte badplatser, som frilufts- eller strandbad, i det utökade rökförbud som införs den . Men när SVT ställer frågor till ett tiotal kommuner i Mellansverige visar det sig att frågan om rökning på kommunala bad ändå är aktuell.

Vad gäller om rökning på balkong?

Ja, det är tillåtet att röka på balkongen, men du får inte störa dina grannar. Var den gränsen går kan vara svårt att säga direkt. Rökning från till exempel balkonger är inte en så allvarlig störning att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen normalt kan förbjuda den.

Får man röka vattenpipa utomhus?

Rökförbud gäller i alla offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde, som till exempel restauranger och serveringar såväl inomhus som utomhus. Det är förbjudet att röka på alla uteserveringar. Det är också förbjudet att röka vattenpipa, även vattenpipor som inte innehåller tobak.

Får man ha rökrum?

Enligt tobakslagen, Lagen om tobak och liknande produkter, är rökning förbjuden på restauranger, serveringsställen och i andra lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökrum eller rökrutor får inte anordnas på uteserveringar. Det är inte tillåtet att röka på uteserveringar.

Får man röka i en park?

I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till. allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso-och sjukvård.

Får man röka på stranden i Göteborg?

Inga undantag i Göteborg: "Det är rökförbud som gäller"

Får man röka i parkeringshus?

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Det innebär att den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus ansvarar för rökförbudet. ... Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet innanför entrén.

Får man röka på tågperrongen?

Den nya tobakslagen som börjar gälla i Sverige innebär att rökförbudet i landet utökas och börjar gälla på uteserveringar, busshållplatser, entréer till rökfria lokaler och inhägnade områden för lek och idrott. ...

Relaterade inlägg: