Vad händer om man råkar äta lite mögel?

Innehållsförteckning

Vad händer om man råkar äta lite mögel?

Vad händer om man råkar äta lite mögel?

Även om det är en liten risk att man blir ordentligt sjuk av att äta mögel via maten så är det ingenting du bör göra i stor utsträckning. Om du är allergisk mot mögel, har nedsatt immunförsvar eller om du utsätts för mögel under en längre period, så löper du större risk för att drabbas av lever- och njurskador.

Vad händer om man råkar äta möglig mat?

Om mögelsvampar växer i mat blir den förstörd och oaptitlig. Det finns också risk för att mögelsvampen bildar mögelgifter som kan vara mer eller mindre skadliga för hälsan. Tyvärr går det inte att med blotta ögat avgöra om en mögelsvamp bildar gifter.

Kan man äta möglig gurka?

Om du upptäcker mögel, skär bort det samt en centimeter runtomkring. Resten går bra att äta.

Är det farligt att äta lite mögel?

Oftast blir man lite orolig, men är det verkligen så farligt? Svaret är nej, det är inte speciellt farligt att du borde bry dig något särskilt. Vi äter ju mögelost till exempel. Så länge du har ett bra immunsystem så kommer kroppen att ta hand om möglet snabbt och motverka alla negativa effekter.

Relaterade inlägg: