Vad fanns före faxmaskinen?

Innehållsförteckning

Vad fanns före faxmaskinen?

Vad fanns före faxmaskinen?

1843 tog den skotske urmakaren och uppfinnaren Alexander Bain patent på den första faxmaskinen. Han hade tidigare uppfunnit en elektriskt driven pendel för klockor samt en metod att med ett elektriskt stift rita på ett kemiskt behandlat papper. Dessa uppfinningar blev viktiga delar i hans faxapparat.

När användes fax?

I princip uppfanns faxen i Skottland för 172 år sedan, men inte förrän många år senare – i Maj 1964 - dök den första brett allmänna faxen upp i USA.

Är fax säkert?

Överföring av fax sker över ett öppet nätverk, vilket enligt Socialstyrelsens föreskrift ställer krav på kryptering. ... Därför ska fax undvikas slentrianmässigt och endast användas när annan metod för överföring inte är möjlig, till exempel vid ett akut behov av att överföra vårdinformation.

Hur kan man faxar till utlandet?

För att skicka fax till utlandet skriver du : 00 + landsnummer följt av riktummer utan första nollan. Tex : 004940123456789, för att skicka ett fax till Tyskland ( 49 ) och Hamburg ( 040 ).

Hur Avidentifierar man?

Avidentifiera journalhandlingarna - namn, personnummer, adress o s v - ska täckas/strykas över. Koda journalhandlingarna med namninitialer samt fyra sista siffror. 2. Fyll i ett försättsblad och ange mottagare, avsändare och antal sidor.

Vad betyder avidentifiera?

Avidentifiering är en teknik för anonymisering av personlig information. All information som gör att personuppgifter kan knytas till en viss person tas bort permanent. Tekniken används i forskning, till exempel i medicinsk forskning.

Vad betyder det att uppgifter ska avidentifieras?

Avidentifierade (anonymiserade) personuppgifter När man avidentifierar personuppgifter tar man bort alla möjligheter till identifiering, så att uppgifter i data inte längre kan kopplas till en nu levande fysisk person.

Relaterade inlägg: