Varför får man inte tvätta bilen hemma?

Innehållsförteckning

Varför får man inte tvätta bilen hemma?

Varför får man inte tvätta bilen hemma?

Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar bort föroreningar i tvättvattnet innan vattnet skickas vidare till kommunala reningsverk. Om du tvättar bilen hemma hamnar miljöfarliga ämnen först i marken och senare i vattendrag.

Varför ska man inte tvätta bilen på gatan?

Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön.

Kan man tvätta bilen när det är minusgrader?

Det går bra att tvätta bilen i ner mot 10-15 minusgrader, genom att följa några enkla förhållningsregler. Men innan du bestämmer dig för att tvätta bilen hemma bör du tänka efter en extra gång. ... Kör bilen varm, innan du påbörjar tvätten. Smörja upp lister med silikon eller ett specialmedel för gummi.

När ska man tvätta bilen?

En bra tumregel är att tvätta bilen åtminstone en gång i månaden om du använder den dagligen. Om du väljer att tvätta för hand eller i biltvätt är helt och hållet en smaksak. Tänk dock på om du handtvättar att det i många kommuner är förbjudet att låta tvättvattnet rinna ner i dagvattenbrunnar.

Får man lov att tvätta bilen hemma?

Du kanske funderar på att tvätta bilen på uppfarten eller på gatan utanför ditt hus. Men gör inte det. Olja, kemikalier och tungmetaller rinner rakt ut i sjöar och vattendrag via dagvattenledningarna.

Varför ska man inte tvätta sitt fordon på en asfalterad gata?

När du tvättar bilen på gatan eller garageinfarten rinner vattnet ut i en dag-vattenbrunn som inte är ansluten till någon reningsanläggning som kan ta hand om de miljöfarliga ämnena i tvättvattnet. ... Inom vattenskyddsområden är det förbjudet att tvätta bil på asfalterad eller hårdgjord yta.

Kan man tvätta bilen med snö på?

När man tvättar bilen på vintern är det bra att komma ihåg några saker. För det första lönar det sig att putsa bilen ren från snö och is så att man kommer åt smutsen. Samtidigt som man putsar bort snön kan man ha bilen på tomgång så den värms upp, tvättresultatet blir bättre ifall bilens yta inte är så kall.

Relaterade inlägg: