Vad händer om man inte behandlar diabetes typ 2?

Innehållsförteckning

Vad händer om man inte behandlar diabetes typ 2?

Vad händer om man inte behandlar diabetes typ 2?

Det är framför allt hjärtinfarkt och stroke som ökar risken att dö för tidigt vid typ 2-diabetes. I benen kan åderförfettning leda till fönstertittarsjuka. Allvarlig åderförkalkning i benen kan leda till kallbrand.

Hur behandlar man diabetes typ 2?

När du fått diagnosen typ 2-diabetes är målet med behandlingen att få ner blodsockervärdet. Behandlingen startas alltid med att du får göra livsstilsförändringar i form av förändrad kosthållning och fysisk aktivitet. Om det inte räcker så kompletteras behandlingen med läkemedel.

Kan man få diabetes typ 2 av socker?

Diabetes orsakas av att man äter för mycket socker Och nja, inte heller typ 2-diabetes orsakas av att man bara äter för mycket socker. I så fall skulle ju alla som äter lite för mycket godis drabbas. Diabetes typ 2 är till stor del ärftlig men det finns även andra riskfaktorer som höjer risken att drabbas.

Vad är behandling av typ 1-diabetes?

  • Behandling av typ 1-diabetes. Förstora bilden. Det är sällan några problem att ta sina insulininjektioner själv. Behandlingen vid typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin.

Hur behandlas typ 1-diabetes?

  • Behandlingen vid typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin. Blodsockervärdet är det mått som anger hur mycket socker du har i blodet, och med insulin kan cellerna ta upp sockret som finns i blodet. Du kommer att få stöd, råd och uppmuntran från ett diabetesteam.

Vad är komplikationer vid typ 1-diabetes?

  • Plötsliga komplikationer vid typ 1-diabetes Plötsliga komplikationer beror på att man har alltför höga eller alltför låga blodsockervärden. Om man har kraftigt förhöjda blodsockervärden kan man få syraförgiftning, ketoacidos. Om blodsockervärdet blir alltför lågt kan resultatet bli insulinkänning.

Vilka är de vanliga följdsjukdomarna vid typ 2-diabetes?

  • De vanliga följdsjukdomarna vid obehandlad typ 2-diabetes är de kroniska komplikationerna som delas in i mikro- och makrovaskulära komplikationer. Vid mikrovaskulära komplikationer uppstår farliga kärlförändringar i de små blodkärlen som försörjer kroppen med syrerikt blod och energi.

Relaterade inlägg: