Varför tar man atorvastatin?

Innehållsförteckning

Varför tar man atorvastatin?

Varför tar man atorvastatin?

Atorvastatin Krka används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerider, när effekten av förändrad diet och livsföring är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Atorvastatin Krka också användas för att minska denna risk även om dina kolesterolnivåer är normala.

Kan man få muskelvärk av simvastatin?

Kontakta läkare omedelbart om du får oförklarlig muskelvärk, -ömhet eller -svaghet. Anledningen till detta är att i sällsynta fall kan muskelbesvär vara allvarliga och innebära nedbrytning av muskler med njurskada som följd och i mycket sällsynta fall har dödsfall förekommit.

Vad är det för skillnad på simvastatin och atorvastatin?

Atorvastatin sänkte LDL-kolesterol bättre än simvastatin, men simvastatin höjde HDL-kolesterol bättre än atorvastatin. 80 mg simvastatin dagligen ledde till signifikant lägre risk för förhöjda levervärden (0,4 mot 2,8 procent).

What are the dangers of taking atorvastatin?

  • Commonly reported side effects of atorvastatin include: hemorrhagic stroke, arthralgia, diarrhea, and nasopharyngitis. Other side effects include: urinary tract infection, insomnia, limb pain, muscle spasm, musculoskeletal pain, myalgia, and nausea. See below for a comprehensive list of adverse effects.

Is there a "best time of day" to take atorvastatin?

  • i.e. 20mg of Atorvastatin versus 40 mg of Atorvastatin. My research has indicated that a statin med is best when taken at bedtime. The best time of day is bedtime. I take a statin and the prescribing directions say to take it at bedtime. Oct 12 2019

What are the most common side effects of atorvastatin?

  • pain or burning when you urinate;
  • liver problems--upper stomach pain,weakness,tired feeling,loss of appetite,dark urine,jaundice (yellowing of the skin or eyes); or
  • kidney problems--little or no urinating,swelling in your feet or ankles,feeling tired or short of breath.

Is atorvastatin cheaper than simvastatin?

  • The brand-name drugs are much more expensive than their generics. Zocor , the brand for simvastatin, is about $200–250 per month. Lipitor, the brand for atorvastatin, is usually $150–200 per month. So if you’re buying the generic, simvastatin is cheaper.

Relaterade inlägg: