Vad är stöld på jobbet?

Innehållsförteckning

Vad är stöld på jobbet?

Vad är stöld på jobbet?

Det finns en viss okunskap gällande vad som faktiskt kan utgöra stöld. Vanligt förekommande exempel är ifall det anses som stöld att ta med sig en penna hem från företaget eller ifall det krävs större och mer dyrbara saker för att räknas som stöld på arbetsplatsen.

Vad gör anställda om något stulits?

Av 18 § anställningsskyddslagen följer att en arbetstagare får avskedas om han eller hon grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren. ... I avskedsärenden är det arbetsgivaren som har bevisbördan för att laga skäl för avsked föreligger, dvs du måste kunna bevisa att det du påstår faktiskt också har hänt.

Får min arbetsgivare reda på brott?

Du som arbetsgivare har i vissa fall rätt att ta del av ett utdrag från belastningsregistret när du anställer. Det finns generella regler som gäller alla utdrag och utöver det specifika regler för varje typ av utdrag.

Vad händer om man inte tar sig till jobbet?

Om du inte dyker upp på jobbet och inte hör av dig är det olovlig frånvaro. Resonera om hur ni ska göra – det kanske går att utföra arbete hemifrån. Oftast går situationen att lösa, men om chefen kräver att du tar ut en semesterdag eller vill göra ett löneavdrag, tag kontakt med ditt ombud eller din lokalavdelning.

Får man skriva ut papper på jobbet?

Några pennor, lite toapapper eller skriva ut konsertbiljetter. Vad får du egentligen plocka på dig från jobbet? Att ta med sig något, allt från pennor, toalettpapper, kaffe, glödlampor, det är inte tillåtet och man gör sig skyldig till ett brott. ...

Vad ska du göra om du misstänker att en kollega stjäl?

Om det är så att man misstänker att någon stjäl på jobbet så tycker jag att det ska upprättas en polisanmälan. Vidare tycker jag att det är polisens sak att förhöra vittnen och misstänkta, inte arbetsgivarens.

Får arbetsgivare reda på dom?

Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. ... Det sker ingen automatisk uppdatering om eventuella brott du begått till din arbetsgivare.

Relaterade inlägg: