Varför klarade jag inte säkerhetsprövningen?

Innehållsförteckning

Varför klarade jag inte säkerhetsprövningen?

Varför klarade jag inte säkerhetsprövningen?

Säkerhetsprövningen görs individuellt från fall till fall. ... Det absolut viktigaste är att du är öppen och ärlig i säkerhetsprövningen. Framkommer det efteråt att du inte har varit ärlig kan det vara problematiskt då detta kan leda till tvivel kring lojalitet och pålitlighet.

Vad kontrolleras i säkerhetsklass 2?

I säkerhetsklass 2 placeras den som i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, som i ringa omfattning får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka allvarlig skada för ...

Vad kontrolleras vid en säkerhetsprövning?

Vid säkerhetsprövningen klarläggs dina personliga egenskaper och andra personliga förhållanden ur ett säkerhetsperspektiv. I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2.

Hur lång tid tar en säkerhetsprövning klass 3?

Vår handläggningstid är för närvarande minst sex veckor.

Vad syns i en registerkontroll?

Registerkontroll är en del av säkerhetsprövningen, förutom undersökningen av personlig kännedom. Denna registerkontroll sker bland annat mot belastnings- och misstankeregistret hos polisen, samt även polisens allmänna spaningsregister och andra uppgifter som behandlas enligt polisdatalagen.

Vad kollas vid registerkontroll?

Registerkontrollen sker genom att man kontrollerar om personen eller i vissa fall denne närstående personer förekommer i belastningsregistret, misstankeregistret och Säporegistret. Beroende på vilken säkerhetsklass personen skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning.

Vem kan få information av Säpo?

Säkerhetspolisen är en enrådighetsmyndighet, och leds av en säkerhetspolischef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Säkerhetspolischefen utses av regeringen.

Hur lång tid tar en registerkontroll?

En registerkontroll brukar vanligtvis ta ungefär sex till åtta veckor att genomföra, men handläggningstiden varierar från kontroll till kontroll samt över tid.

Relaterade inlägg: