Vad händer om man inte betalar en p bot?

Innehållsförteckning

Vad händer om man inte betalar en p bot?

Vad händer om man inte betalar en p bot?

Det är inte i sig straffbart att vägra betala en felparkeringsavgift. Ifall någon vägrar betala en sådan avgift, får denne istället ett åläggande att betala; följs inte åläggandet, så lämnas betalningskravet över till Kronofogdemyndigheten, som driver in fordran.

Vad får man i parkeringsböter?

Det kan till exempel vara om du handla om att du fått en avgift för att ha stannat för nära ett övergångsställe. Om du fått en felparkeringsavgift innebär det att du måste betala en avgift på mellan 6 kronor. Du måste betala avgiften, även om du tycker att den är fel och bestrider (överklagar) den.

Hur bestrider man en p bot?

Parkeringsanmärkningar betalas till Transportstyrelsen. Men vill du bestrida eller överklaga en parkeringsanmärkning gör du det till polisen. Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning, kan du bestrida. Det gör du skriftligen hos polisen i det län som står på parkeringsanmärkningen.

Hur mycket får man i parkeringsböter?

Parkeringsavgiftens storlek bestäms av kommunen och får vara lägst 75kr och högst 1000kr och det är bilens ägare som är ansvarig för att betala den avgiften. Det får utfärdas en ny parkeringsanmärkning för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår.

Relaterade inlägg: