Vad händer om man inte fyller i Mönstringsunderlaget?

Innehållsförteckning

Vad händer om man inte fyller i Mönstringsunderlaget?

Vad händer om man inte fyller i Mönstringsunderlaget?

Det året du fyller 18 år kommer du att behöva fylla i mönstringsunderlaget som är ett webbaserat frågeformulär. Om du inte blir kallad men uppfyller antagningskraven kan du göra en egen ansökan om att få göra grundutbildningen.

Hur svar är mönstringen?

Efter att du har fått brevet har du två veckor på dig att logga in och svara på frågorna. Observera! Du kan inte logga in och lämna dina uppgifter till mönstringsunderlaget förrän du har fått brevet från oss.

När måste man svara på mönstring?

Innan du åker hem får du ett preliminärt besked om du ska genomföra grundutbildning med värnplikt, var du ska gå utbildningen, vad du ska utbildas till och när du i så fall ska rycka in. Senast fyra månader efter mönstringen får du ditt slutgiltiga besked.

Hur slipper man mönstringen?

Mönstringen sker under lagen om totalförsvarsplikt, den som inte infinner sig riskerar åtal med påföljd som kan bli ”böter eller fängelse i högst ett år”. Den som vill göra vapenfri tjänst har rätt att ansöka om det på samma sätt som i det gamla värnpliktssystemet.

När rycker man in Efter mönstring?

Innan du åker hem får du ett preliminärt besked om du ska genomföra en grund- utbildning med värnplikt, var du ska gå utbildningen, vad du ska utbildas till och när du i så fall ska rycka in. Inom några månader efter mönstringen får du ditt slutgiltiga besked.

Relaterade inlägg: