Hur lång tid tar det för Elvanse att verka?

Innehållsförteckning

Hur lång tid tar det för Elvanse att verka?

Hur lång tid tar det för Elvanse att verka?

Elvanse är ett långverkande läkemedel som verkar gradvis under en 13-timmarsperiod. till barn och ungdomar mellan 6 och 18 år som tidigare har behandlats med läkemedlet metylfenidat utan tillräcklig effekt på ADHD. Du kan fortsätta att ta Elvanse upp i vuxen ålder om läkaren bedömer att du har nytta av behandlingen.

Vad är det i Elvanse?

Elvanse innehåller den aktiva substansen lisdexamfetamindimesylat som har en positiv effekt på hjärnaktiviteten. Det bidrar till att förbättra uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och att minska impulsivt beteende. Elvanse är ett långverkande läkemedel som verkar gradvis under en 13-timmarsperiod.

När ADHD medicin går ur kroppen?

När effekten av metylfenidat går ur kroppen på ef termiddagen kan patienten bli trött, lättirriterad, rastlös och orolig. Detta kallas reboundeffekt. För föräldrarna kan det vara bra att känna till detta så man kan anpassa krav och aktiviteter med tanke på effekten.

Vad används Elvanse för?

Vad det används för Elvanse Adult används vid behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dvs. uppmärksamhetsstörning med överaktivitet) hos vuxna. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en månads behandling.

Relaterade inlägg: