Vad får en biljettkontrollant göra?

Innehållsförteckning

Vad får en biljettkontrollant göra?

Vad får en biljettkontrollant göra?

Enligt SL så får biljettkontrollanterna ”inte omhänderta, gripa eller hålla kvar resenärer som saknar giltig biljett.” Så kommer det kontrollanter räcker det med att du lugnt och sakligt förklarar för dem att du inte tänker visa upp din biljett utan i stället välja att gå av tåget/ut från stationen.

Får man springa från kontrollanter?

Undvik så långt du har möjlighet att åka fast, hoppa av om det kommer kontrollanter om du inte har väldigt bråttom. Västtrafiks repressioner mot oss plankare har blivit hårdare vilket resulterat i mycket fler bötfällningar och även misshandelsfall. Undvik kontrollanterna så ofta och mycket du bara kan.

Får kontrollanter hålla kvar en Västtrafik?

Att inte betala biljett för att åka kollektivt är brottsligt och går in under ringa bedrägeri där fängelse finns i straffskalan (brottsbalken 9 kap. ... Det innebär alltså att biljettkontrollanten endast får hålla kvar dig om denne skulle ertappa dig med att inte ha giltig biljett.

Vad får biljettkontrollanter göra Västtrafik?

Så går en biljettkontroll till Kontrollanterna kan stå utanför fordonen och kontrollera biljetten när du stiger på, eller kontrollera biljetter ombord på fordonen. Kontrollanterna har alltid arbetskläder där det tydligt framgår att de arbetar som biljettkontrollanter, samt identitetsbricka.

Kan tågvärdar ge böter?

Vilken station någon ska åka till är något som tågvärdarna i princip aldrig minns. ... Om du vägrar betala, vägrar hoppa av eller vägrar visa legitimation finns det en risk att tågvärden kontaktar polis eller ordningsvakt. De kan i värsta fall stå och vänta på dig vid nästa station. Då tvingas du betala 800 kr i böter.

Relaterade inlägg: