Hur vet man om man har fått hjärnskakning?

Innehållsförteckning

Hur vet man om man har fått hjärnskakning?

Hur vet man om man har fått hjärnskakning?

Det kan uppstå blödningar, hjärnan kan svullna och du kan få skador på skallbenet om du får ett hårt slag mot huvudet. En del får långvariga besvär med huvudvärk, trötthet, yrsel, minnesförlust eller koncentrationssvårigheter.

Hur länge ska man vänta med att sova efter hjärnskakning?

Vid en konstaterad hjärnskakning som inte ger anledning att misstänka en allvarlig skada finns ingen särskild behandling att ge. De flesta blir helt återställda inom några veckor med hjälp av vila. I mer ovanliga fall kan yrsel, huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter ge mer långvariga besvär.

Hur länge kan man ha hjärnskakning?

Hjärnskakning orsakas av ett slag mot huvudet som får hjärnan att hamna i rörelse. Du kan få minnesförlust, ont i huvudet, bli illamående och yr. En lätt hjärnskakning går över efter några dagar, medan svåra kan kräva sjukhusvård. Det är viktigt att vila hjärnan efter en hjärnskakning, så att den kan återhämta sig.

Får barn sova efter slag mot huvudet?

Men det är viktigt att barnet vilar så att hjärnan kan återhämta sig. Barnet bör inte hålla på med fysiskt krävande aktiviteter under de första två veckorna efter en hjärnskakning. Hen ska under den tiden även undvika allt som kräver koncentration.

Kan man dö av hjärnskakning?

Huvudvärk och tillfälliga minnesluckor förekommer också. Annons: Om ett barn har slagit i huvudet hårt eller om man själv misstänker att man har fått hjärnskakning ska man omgående söka vård. En hjärnskakning i sig är egentligen inte farlig men det som kan vara farligt är att man kan även ha fått en blödning i hjärnan.

Relaterade inlägg: