Vad händer om man inte klipper sin häck?

Innehållsförteckning

Vad händer om man inte klipper sin häck?

Vad händer om man inte klipper sin häck?

Jag tolkar din fråga som att häcken helt och hållet står på din tomt, och att det endast är du som äger den. Detta innebär egentligen kort och gott att det är du som ansvarar över häcken, såvida det inte finns någon överenskommelse eller liknande som tyder på annat.

Måste jag klippa häcken?

Sammanfattningsvis, en häck som inte står på din tomt har du inga skyldigheter att klippa. Däremot om grenarna växer in på din tomt och dessa är till olägenhet för dig har du rätt att klippa grenarna, så länge ni ger ägaren av häcken möjlighet att först åtgärda problemet.

Måste man häcken?

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Måste jag klippa grannens häck?

Det finns inga tydliga regler i lagtext kring huruvida ni måste eller inte måste ta bort hinder på er tomt för att grannen ska kunna klippa sin häck.

Får kommunen klippa min häck?

Tänk på att du som fastighetsägare har ansvar för att ditt staket eller häck inte skymmer sikten för trafikanter. Det ligger också i ditt ansvar att beskära träd, buskar och häckar för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar.

När ska Spireahäck klippas?

Vårblommande häckar som spirea, rosenmandel och forsythia är synd att beskära om våren. Vänta hellre till midsommar för att inte gå miste om blomningen. Växter som savar under våren är bäst att beskära under JAS-perioden (juli, augusti och september).

När ska man klippa avenbok?

Beskäringstiden för en avenbok är under JAS-perioden, alltså mellan juli och september. Avenboken tål som sagt ganska hård beskärning och vill man kontrollera höjden på plantorna så är det toppen som ska beskäras först av alla.

När ska man klippa ner Måbärshäck?

Kraftig beskärning görs under vårvintern innan de grönskar. Den klippta häcken jämnas till 2 gånger under sommaren, i juni och augusti och då klipper man bara i det nya ljusgröna. Bor man i södra Sverige kan man behöva putsa den flera gånger, det beror på nederbörd och hur pass mycket den växer.

Hur beskär man oxel?

Hur beskär man då?

  1. * Först tar man bort tätt sittande och överflödiga grenar och kvistar som sitter inne i kronan.
  2. * Ta bort grenar som växer inåt mot kronan.
  3. * Ta bort en av de grenar som korsar en annan eller skaver mot varandra.
  4. * Man får inte ta bort mer än 40 % av kronvolymen.

Relaterade inlägg: