När får barn bestämma hos vilken förälder de ska bo?

Innehållsförteckning

När får barn bestämma hos vilken förälder de ska bo?

När får barn bestämma hos vilken förälder de ska bo?

Det betyder att man bör fråga barnet hos vem det vill bo vid ungefär 13 års ålder. Det här gäller när socialtjänsten utreder och domstolar bestämmer om vårdnaden. Det vanligaste är annars att föräldrar med gemensam vårdnad men som inte lever tillsammans kommer överens om hur barnet skall bo.

Hur lång tid tar det att bli vårdnadshavare?

Samma person är oftast både förälder och vårdnadshavare. Ibland kan vårdnadshavaren vara någon annan än föräldern. Det kan till exempel vara om båda föräldrarna har dött eller om föräldrarna inte kan ta det ansvar som de ska göra. Du är vårdnadshavare fram till den dag barnet fyller 18 år.

Hur funkar vårdnadstvist?

Vid vårdnadstvister så utgår domstolen utifrån vad som är bäst för barnet med målet att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad. Vid vårdnadstvister så utgår domstolen från vad som är bäst för barnet och att det vanligtvis är till barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Relaterade inlägg: