Kan man vara anonym när man ringer polisen?

Innehållsförteckning

Kan man vara anonym när man ringer polisen?

Kan man vara anonym när man ringer polisen?

Polisen och de flesta svenska myndigheter har någon form av möjlighet att på enkelt sätt ta emot tips och att göra det via säkra lösningar. ... Polisen har ett webb-formulär där informationen krypteras och överförs på ett säkert sätt till myndigheten. Du kan även ringa 11414 för att lämna tips.

Måste man prata med polisen?

Enligt 10 § Polisförordningen (här) ska dock polisen uppträda på ett sätt som inger förtroende. ... Det finns ingen specifik paragraf som föreskriver att man har rätt att vara tyst vid ett möte vid polisen, men det finns inte heller någon paragraf som föreskriver att man måste prata med polisen.

Hur anmäler man till polisen anonymt?

Ring 114 14 eller tipsa via webben

  1. Vi tar helst emot ditt tips via telefon. Ring 114 14. Du kommer till ett talsvar. Säg "tips" för att komma vidare.
  2. Vill du inte ringa finns det ett webbformulär som du kan använda. Använd också formuläret om du har bilder du vill skicka med.

När ska man ringa 112 polisen?

112 - larmnummer om du behöver akut hjälp 112 är ett gratisnummer. Ring 112 för att larma polisen: om du är eller nyligen varit utsatt för brott – oavsett hur allvarligt brottet är. vid pågående eller nyligen inträffade händelser som innebär fara för liv, egendom eller miljö.

Relaterade inlägg: