Varför är det viktigt att vi inte slänger mat?

Innehållsförteckning

Varför är det viktigt att vi inte slänger mat?

Varför är det viktigt att vi inte slänger mat?

För miljöns skull. Matproduktionen orsakar stora miljöproblem runt om i världen. Övergödning, klimatpåverkan, kemikaliespridning, regnskogsavverkning och utfiskning är några exempel. Genom att ta bättre vara på maten och slänga mindre kan den räcka till fler människor utan att miljöpåverkan ökar.

Hur mycket av maten slänger vi i onödan?

I genomsnitt slänger och häller varje svensk ut 97 kg mat och dryck varje år, bara i hemmet. Av detta matavfall är ungefär hälften matsvinn, dvs sådan som slängs eller hälls ut ”i onödan”. Vi hade kunnat använda maten om vi hade hanterat den annorlunda.

Vad orsakar matsvinn?

En av orsakerna till matsvinn och förluster på gården är butikers och konsumenters höga krav på produkternas kvalitet och utseende. Men det kan också bero på faktorer som är svåra att undvika, som väder eller skadedjursangrepp.

Hur många procent av maten slängs?

En ny rapport från FN visar att 931 miljoner ton, eller 17 procent, av all mat som finns tillgänglig för konsumenter, antingen i hemmen, på restaurangerna eller i affärerna, hamnar i soporna. Det motsvarar 23 miljoner fullastade 40-tons lastbilar.

Relaterade inlägg: