Vad göra om grannar stör bostadsrätt?

Innehållsförteckning

Vad göra om grannar stör bostadsrätt?

Vad göra om grannar stör bostadsrätt?

SVAR: Om dina inledande och vänliga kontakter med den störande inte hjälper bör du gå vidare och ta kontakt med föreningens styrelse. Bedömer styrelsen att störningarna är allvarliga ska föreningen uppmana den störande grannen att sluta med störningarna genom att skicka en rättelseanmaning.

Hur länge får grannar störa?

Du ska alltid undvika att störa dina grannar. Avstå från högljudda aktiviteter klockan 20.00–07.00 på vardagar och 20.00–10.00 under helger och helgdagar. Undvik störande vattenspolning alla dagar klockan 23.00–06.00.

Hur kan man störa grannar ovanför?

Alla måste helt enkelt acceptera ett visst mått av ljud – speciellt när det finns flera familjer i huset. Att fester förekommer är något som du som granne får tåla. Samma sak gäller ljud från lekande barn.

Hur länge får man vara högljud?

Det finns ingen allmän regel som föreskriver att det måste vara tyst just efter klockan 22.00 på kvällen, men höga ljud och musik sent på kvällen och natten kan många gånger lättare uppfattas som en störning. Notera dock att det även kan vara en störning om det höga ljudet förekommer klockan 12.00 eller klockan 20.00.

Hur länge får man väsnas i villaområde?

Det finns inga lagstadgade klockslag eller generella tider för när du får föra oväsen i ditt hem eller i din trädgård. Enkelt uttryckt så säger de regler som finns att den boende ska ta hänsyn till sin omgivning och sina grannar, och inte vara störande.

Relaterade inlägg: