Kan man dö av glykol?

Innehållsförteckning

Kan man dö av glykol?

Kan man dö av glykol?

– Etylenglykol som ofta finns i kylarvätska kan, om man dricker det, redan vid små mängder ge symtom som påverkan på medvetandet och i allvarliga fall kramper och njurskador, säger Emma Petersson, apotekare på Giftinformationscentralen. ...

Vilken glykol är giftig?

Etylenglykol (EG) Denna är mycket giftigt! Dödlig dos är satt till 1 dl för en normal vuxen man fast även mycket mindre doser kan ge mycket allvarliga förgiftningar! Den är dessutom söt i smak/lukt vilket gärna lockar hunder/katter till att slicka i sig utspilld etylenglykol och avlida.

Hur vet jag om min hund är förgiftad?

Vanliga symtom vid förgiftning är kräkningar, diarré, skakningar, slöhet, kramper, klåda, buksmärta, ökad törst, ökad salivering, vinglighet och andningsbesvär. Här hittar du symptom och åtgärd för några vanliga förgiftningar.

Vad Ärglykol?

En gång i tiden började glykol användas för att i första hand förhindra sönderfrysning av vattenkylda motorer. Med tiden har glykolerna utvecklats till att bli produkter med flera olika funktioner än att bara förhindra frysning. Nu för tiden ska glykolerna bland annat förhindra korrosion, frysning och höja kokpunkten.

Relaterade inlägg: