Hur många olyckor i trafiken sker det varje är pga alkohol eller andra droger?

Innehållsförteckning

Hur många olyckor i trafiken sker det varje är pga alkohol eller andra droger?

Hur många olyckor i trafiken sker det varje är pga alkohol eller andra droger?

Varje år dör ca 70 personer i alkohol- eller narkotikarelaterade trafikolyckor. Två av tio dödade förare i trafiken har alkohol i kroppen Mer än var tredje ung förare som dödas i trafiken har alkohol i kroppen.

Hur många dör av rattfylleri?

Rattfyllerifakta. 50-70 personer dör varje år på grund av alkohol och andra droger i trafiken. Det betyder att fler än en person i veckan begravs på grund av rattfylleri.

Hur många dör i trafiken varje är i Tyskland?

Publicerad:
LandAntal dödade i trafiken per 100 000 invånare
Tyskland4,3
Irland3,6
Spanien3,6
Danmark3,1

Hur många dör i trafiken varje är i Sverige?

Omkomna januari-oktober 2010–2021
ÅrAntal omkomna
2016231
2017224
2018250
2019191

Hur många olyckor orsakas av alkohol?

Alkohol eller droger var inblandat i drygt var femte dödsfall i vägtrafiken och totalt omkom 57 personer i en alkohol eller drogrelaterad olycka 2020 enligt Trafikverkets djupstudier. Av dessa omkom 39 personer i olyckor som enbart var alkoholrelaterade och tre i olyckor som var både alkohol- och drogrelaterade.

Hur många kör rattfylleri?

Enligt beräkningar som Vägverket gjort, kör dagligen i genomsnitt ca 14 400 förare med en promillehalt över den tillåtna, dvs 0,2. Det innebär att ca var 500:e förare kör onykter.

Hur många dör i trafiken i Indien?

Hundrafemtio tusen döda i trafiken varje år Statistiskt sett är Indien världens farligaste land, när det kommer trafiken. Varje år dödas 150 000 personer i olika trafikolyckor.

Hur många dör i trafiken varje år i Europa?

18 844 människor miste sina liv i vägtrafiken i EU 2020, 10 847 färre än 2010, vilket motsvarar en minskning på 37%. Grekland är det enda EU-land som uppnådde EU:s mål att halvera antalet dödsfall på vägarna under en tioårsperiod från år 2010.

Relaterade inlägg: