Hur länge håller en amalgamfyllning?

Innehållsförteckning

Hur länge håller en amalgamfyllning?

Hur länge håller en amalgamfyllning?

En lagning med amalgam håller i omkring fyrtio år. Eftersom amalgambehandlingar främst genomfördes på 80-talet är det många människor som i dag behöver ersätta lagningar som går sönder. Amalgam tenderar att expandera med tiden, och eftersom mycket av tanden är bortslipat kan tanden lätt spricka.

När slutade man använda amalgam?

Sedan har det varit förbjudet att använda dentalt amalgam på barn och ungdomar samt friska vuxna.

Hur länge kan man ha en tillfällig lagning?

Tillfällig fyllning skyddar ett tag Ibland kan en tand behöva lagas med en tillfällig fyllning. Du kan få en tillfällig fyllning om du till exempel får en behandling som inte kan göras helt färdig vid ett och samma tillfälle. Du kan exempelvis få en tillfällig fyllning över hålet i tanden om den ska rotfyllas.

Hur länge håller en Plastfyllning?

En kompositfyllning håller i ungefär 5–10 år och materialet fungerar bäst vid små lagningar. Nackdelar med kompositer är t ex att de är känsliga för påfrestningar som hårt tuggtryck och att de lättare samlar plack (bakteriebeläggningar) än en oskadad tandyta.

Vad finns i amalgam?

Amalgam för dentalt bruk består av kvicksilver som blandas med olika metaller i pulverform (silver, tenn, koppar och zink). Kvicksilvret reagerar med metallerna och formar en blandning av metaller som hårdnar.

När används dentala plastmaterial?

Dentala biomaterial omfattar en grupp material som används för rekonstruktion av förlorade tänder och förlorad tandsubstans, till exempel guld och olika metallegeringar, plaster och keramer. Tidigare var amalgam, en legering som innehåller kvicksilver, det vanligaste fyllningsmaterialet.

Relaterade inlägg: