Vad händer med ballongen när PET flaskan sänks ned i det varma vattnet?

Innehållsförteckning

Vad händer med ballongen när PET flaskan sänks ned i det varma vattnet?

Vad händer med ballongen när PET flaskan sänks ned i det varma vattnet?

Vi höjer luftens temperatur i flaskan genom att spola varmt vattenflaskan. Luftens volym och trycket mot ballongens insida ökar då precis så som gaslagen säger.

Kan man frysa Petflaskor?

Det går alldeles utmärkt att frysa saft i petflaskor..... jag använder själv plastflaskor som det redan varit saft i...men jag fyller ända upp men sätter inte på locket förrän saften kallnat. Ett tips när man gör saft som skall blandas med vatten är att frysa in i glasslådor.

Kan man frysa in glasflaskor?

Glasflaskor. Ja, man kan frysa i glas, men fyll inte helt! Är du osäker kan du frysa stående utan locket, då kommer det som blir över rinna över.

Vad händer när en gas värms?

När man värmer en gas ges gasmolekylerna en större rörelse energi. Detta medför att de kolliderar med en större kraft och därmed kan de utöva ett större tryck på omgivningen som medför att gasen expanderar. Gasen består av ett stort antal molekyler som rör sig slumpmässigt med olika hastighet och riktning.

Varför krymper PET flaskor i kyla?

När du sätter på korken och vattengasen sakta svalnar och går över i flytande vatten tar den inte lika stor plats längre och flaskan krymper. När flaskan hamnar i frysen fryser vattnet till is och tar ännu mindre plats och flaskan krymper ytterligare.

Hur kan du öka trycket i en flaska?

Om behållarens volym ökar kommer gasen att spädas ut och kollisionerna med väggarna blir glesare. En ökad volym ger därför ett minskat tryck. Om mängden partiklar, substansmängden eller antalet mol av ämnet, ökar kommer trycket att öka eftersom kollisionerna med väggarna sker tätare.

Relaterade inlägg: