Vilken placering av en PVK bör undvikas?

Innehållsförteckning

Vilken placering av en PVK bör undvikas?

Vilken placering av en PVK bör undvikas?

Undvik när detta är möjligt:

  1. Vener över leder.
  2. Hårda eller irriterade kärl.
  3. Inflammerad, skadad hud.
  4. Skadade eller förlamade extremiteter.
  5. Arm med dialys-fistel.
  6. Arm på den sida där patient genomgått axillär lymfkörtelutrymning.
  7. Extremitet där patienten tidigare haft trombos.

Hur länge kan man ha en PVK?

I dagens svenska riktlinjer (Vårdhandboken, 2012) anges att en PVK ska vara placerad kortast möjliga tid och bör bytas regelbundet var 48–72 timme [1].

Vad ska patienten informeras om vid inläggning av PVK?

Dokumentationen ska innehålla information om: Inläggning: tidpunkt, placering och kroppssida, PVK-storlek. Dagligen: inspektion av insticksställe. Avlägsnande: datum, orsak till avlägsnande, inspektion av hud, bedömning tromboflebit, annan komplikation och eventuell åtgärd.

Vilken är den vanligaste komplikationen till PVK?

Tromboflebit (en samtidig inflammation och blodpropp i det ytliga vensystemet) är den vanligaste komplikationen i samband med PVK hos vuxna. Tromboflebit karakteriseras av smärta, rodnad, värme, svullnad och palpabel hårdhet i venen, vilket leder till obehag för patienten i varierande grad.

Hur ofta ska en PVK inspekteras?

Byte av perifer venkateter (PVK) rekommenderas var 72:e timme för vuxna. Hos barn och svårstuckna patienter kan bytesfrekvensen förlängas. Detta kräver god kunskap hos personalen som använder PVK, extra noggrann inspektion minst var 8:e timme och tydlig dokumentation.

Vad bör du som sjuksköterska tänka på vid val av PVK?

Hygienrutiner och stickskyddade produkter För att minska risken för PVK-orsakad lokal infektion eller sepsis är det viktigt att desinfektera huden vid insticksstället. För att undvika risken för blodsmitta ska stickskyddade produkter användas när detta är möjligt [Arbetsmiljöverket, se Övriga referenser].

Relaterade inlägg: