Vad är en svordom?

Innehållsförteckning

Vad är en svordom?

Vad är en svordom?

Svordom (eller vardagligt svärord) är en typ av språkliga uttryck som många människor upplever som motbjudande eller stötande, varför de kan användas som kraftuttryck. Användandet av svordomar som förstärkningsord är vanskligt då bruket kan uppfattas som ohyfsat.

Är det fel att svära?

I många andra språk är incestmotivet och hädandet av religiösa företeelser vanliga. ... Den djupt religiöse kan tycka att det alltid är fel att svära – det är hädelse att bokstavligen åkalla djävulen eller missbruka Guds namn. De flesta människor har dock ett dubbelt förhållande till svordomarna, menar Magnus Ljung.

När uppkom svordomar?

Tidigt 1900-tal: Kreativa svordomar – I början av 1900-talet börjar man däremot svära rätt mycket. Vad som kommer då är framför allt eufemistiska uttryck. Man talar inte i klartext om satan och djävulen. Man säger i stället sablar eller faderullan, berättar Ulla Stroh-Wollin.

Vilka använder svordomar?

Här i Sverige är de allra flesta svordomarna traditionellt sett hämtade från religionen. Fan, jävlar och helvete är exempel på svordomar från kristendomen. När vi var mer gudfruktiga än i dag kunde man tänkas vilja skylla sin bultande tå på djävulen, så man åtminstone hade någon att avreagera sig på.

Relaterade inlägg: