När är det dags att flytta till äldreboende?

Innehållsförteckning

När är det dags att flytta till äldreboende?

När är det dags att flytta till äldreboende?

Om du har svårt att klara vardagen hemma och behöver mer omfattande vård och omsorg kan det vara dags att söka äldreboende, ett så kallat särskilt boende.

Vad krävs för att få plats på särskilt boende?

Åtskilliga äldre upplever problem med att få plats på ett särskilt boende. Svårigheter att klara vardagens sysslor, oro och otrygghet räcker ofta inte som skäl. Varken vid ansökan till kommunen eller vid överklagande hos förvaltningsrätten. Det krävs ofta multisjukdom eller demenssjukdom för att en plats.

När får man demensboende?

För att plats på ett demensboende måste personen i fråga ha fått en demensdiagnos. Det behövs dessutom, som i alla fall när man beviljas en plats på ett äldreboende, ett biståndsbeslut från kommunen där personen bor.

När kan det vara dags för en demenssjuk person att flytta till ett boende?

Anhöriga vårdar sina närstående med demenssjukdom i hemmet tills de upplever att det inte längre är möjligt och flytt till särskilt boende blir aktuellt.

Relaterade inlägg: