Vad händer om man tar 2 Ipren samtidigt?

Innehållsförteckning

Vad händer om man tar 2 Ipren samtidigt?

Vad händer om man tar 2 Ipren samtidigt?

Att använda den smärtstillande substansen ibuprofen i höga doser, mer än 2400 milligram per dygn, innebär en viss risk för hjärtkärlbiverkningar, såsom hjärtinfarkt och stroke. Detta konstaterar den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, PRAC.

Hur många Ipren är farligt att ta?

3. Hur du tar Ipren. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (totalt 1 200 mg).

Hur många Ipren kan man ta åt gången?

1 tablett 3-4 gånger per dag. Maximal dosering per dag är 4 tabletter. Att kombinera Alvedon och Ipren ger i de allra flesta fallen en fullgod smärtlindring. Vi rekommenderar att varva tabletterna för att få en så bra smärtlindring som möjligt.

Hur mycket Alvedon kan man ta?

Vuxna: Maximal dos: 4000 mg/dygn. Filmdragerade tabletter 500 mg: 1-2 tabletter var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn. Brustabletter 500 mg: 1-2 tabletter var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Är det farligt att ta 4 Alvedon?

Ring Giftinformation om någon överdoserat paracetamol eller om ett barn kommit åt läkemedlet. Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering i självskadande syfte. Invänta inte symtom. Att råka ta dubbel dos eller två doser för tätt inpå varandra vid ett enstaka tillfälle är dock ofarligt.

Relaterade inlägg: