Är det ett brott att spotta på någon?

Innehållsförteckning

Är det ett brott att spotta på någon?

Är det ett brott att spotta på någon?

*BG* så om man vill jävlas kan man gripa någon för att denne har spottat på en. ... Ska man vara kategorisk om personen säger att dem har en blodsmitta som hiv eller hepatit och spottar på dig kan du gripa för försök till grov misshandel, det som är brottet då man med vilje försöker smitta någon med sådana sjukdommar.

Kan man anmäla någon som spottar på en?

Att hota någon är ett brott som heter olaga hot och som kan ge böter och fängelse. Ofredande - elaka saker som inte gör ont på kroppen, till exempel spottar, skrämmer eller lättare knuffar. Ofredande kan leda till böter eller fängelse. Övergrepp i rättssak - att försöka få någon annan att inte anmäla brott.

Varför spottar man?

Spottandet skapar en identitet och gemenskap med andra som gör som du. Lena Martinsson menar att det inte är märkligare än att vi förväntas gå och röra oss på ett visst sätt, beroende på till exempel vår ålder eller kön. - Att spotta är ett sätt att skapa en slags maskulinitet.

Vad räknas som Sexuelltofredande?

Med sexuellt övergrepp menas sexuella handlingar som inte är samlag eller jämförbara med samlag. Den som utsätter en person som inte deltar frivilligt för en sexuell handling döms för sexuellt övergrepp. Straffet är fängelse i högst två år.

Varför spottar ungdomar?

Spottandet skapar en identitet och gemenskap med andra som gör som du. Lena Martinsson menar att det inte är märkligare än att vi förväntas gå och röra oss på ett visst sätt, beroende på till exempel vår ålder eller kön. - Att spotta är ett sätt att skapa en slags maskulinitet.

Relaterade inlägg: