Måste man tacka ja till förskoleplats?

Innehållsförteckning

Måste man tacka ja till förskoleplats?

Måste man tacka ja till förskoleplats?

Tacka ja eller nej Då behöver du lämna besked om du tackar ja eller nej till erbjudandet, normalt inom fem dagar. Fristående förskolor med en egen köhantering kan ha andra krav på svarstid. Svara på erbjudandet i e-tjänsten Förskola och fritidshem. Om du behöver svara via svarsblankett, hör av dig till Kontaktcenter.

Vad ska man tänka på när man väljer förskola?

Det gäller att hitta en trygg miljö där det är roligt att vara, där barnet kan leka och lära. Samtidigt ska personalen vara inspirerande och kärleksfull och du ska kunna känna dig trygg med att lämna ditt barn här under många timmar. En bra förskola erbjuder en verksamhet som är kreativ men inte rörig.

När kan man ställa sig i kö till förskola?

Ansök minst fyra månader innan du vill ha plats. Du kan ställa dig i när som helst efter det att ditt barn är fött, men barnet kan tidigast placeras i förskolan när det har fyllt ett år. Det är enklare att få plats efter sommaren eftersom många barn i förskolan då går över till förskoleklass.

Hur många förskolor får man söka?

Du kan ange upp till fem önskemål på ansökan och välja både kommunala och fristående verksamheter. Fristående verksamheter som är markerade med ett F i Förskola och pedagogisk omsorg och har egen köhantering. För dessa har du inte rätt till platsgaranti.

Relaterade inlägg: