Vad betyder co halt?

Innehållsförteckning

Vad betyder co halt?

Vad betyder co halt?

Fråga: Vilka gränsvärden för CO har det varit genom åren för äldre bilar på bilprovningen? ... Kravet på mätning av halten koloxid (CO-halten) vid tomgång på bensindrivna bilar vid kontrollbesiktning infördes den . Det gällde bilar med en totalvikt upp till 2500 kg.

Vad är HC halt på bilen?

HC är förkortningen för "kolväten" och det är ett av de ämnen i avgaserna från en bensindriven bil som mäts vid kontrollbesiktningen med hjälp av en avgasmätare när motorn går på tomgång. ... Bil med enbart gas som drivmedel ska inte provas. HC-halten får vara högst 100 ppm för att bli godkänd.

Är tomgångskörning förbjudet?

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst 1 minut enligt föreskrifterna som beslutats om i kommunfullmäktige. I de flesta kommuner i Sverige är det förbjudet att köra på tomgång mer än en minut.

Vad är ett Lambdavärde?

Värmekonduktivitet är den egenskap som anger hur bra ett material isolerar. Den betecknas med den grekiska bokstaven lambda λ och enheten är W/m·ºC. Lambdavärdet är oberoende av materialets tjocklek. Ju lägre lambdavärde desto bättre isolermaterial.

Vad ska det vara för avgasvärden?

Om man studerar avgasvärdena, ser man hur de förändras när katalysatorn börjar arbeta....Varationsområde för avgasvärden.
MED KATALYSATORUTAN KATALYSATOR
HC5 ppm till 30 ppm50 ppm till 350 ppm
CO214,5% till 15,5%13% till 15,5%
O20,1% till 2,0%0% till 2,0%
LAMBDA0,97 till 1,030,9 till 1,1

Vad menas med Lambda 1?

Lambdavärde. Lambda, λ, anger förhållandet mellan en stökiometrisk blandning och den faktiska proportionen mellan bränsle och syrgas. λ = 1,0 avser en stökiometrisk blandning, som är den optimal blandningen. ... I motorer används en lambdasond för att mäta bränsle-luftblandningen.

Relaterade inlägg: