Vad ska T4 ligga på?

Innehållsförteckning

Vad ska T4 ligga på?

Vad ska T4 ligga på?

Normalvärde skall ligga mellan 0,2-3,5. Laboratorier anger oftast högre värden men då ingår ofta personer med tyroideasjukdom i “normalbefolkningen”. Fritt-T4 är sänkt och ger graden av sjukdom.

Vad är högt fritt T4?

Fritt T4 (fritt tyroxin): Är oftast förhöjt vid hypertyreos men kan vara inom normalområdet vid lindriga/subkliniska former. TRAK (TSH-receptor-antikroppar): Patognomona för och positiva i mer än 95 % av fallen vid Graves sjukdom. TRAK är oftast stimulerande och orsakar då klassisk Graves sjukdom med hypertyreos.

Vad beror högt TSH på?

Den vanligaste orsaken till höga värden är hypotyreos. Det innebär att sköldkörteln inte producerar tillräckligt mycket sköldkörtelhormon. Hypotyreos beror oftast på en så kallad autoimmun sjukdom. Det innebär att kroppens immunförsvar påverkar den egna vävnaden, exempelvis sköldkörteln.

Vad har T4 för funktion?

Den viktigaste funktionen är att reglera ämnesomsättningen, det vill säga hur kroppen omvandlar näring till energi. Tyroxin kallas för T4 och trijodotyronin för T3. Tillverkningen av tyroxin och trijodotyronin styrs av ett annat hormon som heter tyroideastimulerande hormon. Det bildas i hypofysen i hjärnan.

Vad är fritt T4?

Sköldkörtelhormonerna spelar en viktig roll vid kroppens ämnesomsättning. T4, tyroxin frisätts från sköldkörteln, och transporteras med blodet till kroppens celler. Större delen transporteras bundna till transportproteiner medan det som kallas fritt T4 inte gör det.

Är hypotyreos farligt?

Hypotyreos, liksom motsatsen giftstruma, kallas ibland struma, vilket är ett symtom som inte är nödvändigt för att ha sjukdomen. Oupptäckt och obehandlad hypotyreos kan vara livshotande.

Vad beror lågt T4 på?

Vad innebär ett lågt T4-värde? Låga värden ses vid underfunktion av sköldkörteln, så kallad hypotyreos. I sällsynta fall kan en patient även ha låga värden p.g.a. cirkulerande antikroppar mot T4. Låga värden kan ses från och till i graviditetens sista trimester utan att hypotyreos föreligger.

När är TSH som högst?

Det finns biologisk variation av TSH på ca 20 % över dygnet med högsta värden på natten och lägst på dagen. Vid substitutionsbehandling med Levaxin tas prov helst på morgonen innan tablettintag. Om det inte är praktiskt möjligt bör man känna till att TSH -nivån ligger som lägst ca 5 timmar efter tablettintag.

Hur högt TSH är farligt?

DIAGNOSTIK. I uttalade fall med typiska symtom är diagnosen lätt att verifiera med analys av TSH och ev (fritt) T4: - Högt värde på TSH (> 10 mU/L) bekräftar diagnos. - Mycket lågt värde på (fritt) T4 (under omkring 6-7 pmol/L, metodberoende) bekräftar att sjukdomen är uttalad, se nedan.

Vilka funktioner har Tyreoideahormoner?

Funktion. Tyreoideahormoner reglerar ämnesomsättningen genom att de binder till sina receptorer i celler ute i kroppen. Höga värden tyreoideahormoner medför hög ämnesomsättning, och låga värden låg ämnesomsättning. Tyreoideahormoner påverkar också hypofysen och aktiviteten hos dess protirelinreceptorer.

Relaterade inlägg: