Vad menas med hedersförtryck?

Innehållsförteckning

Vad menas med hedersförtryck?

Vad menas med hedersförtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats.

Vad är hedersrelaterat förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår för att skydda eller återupprätta en familjs eller en större släkts heder och sociala anseende. Det sanktioneras av ett kollektiv och utövas även ofta av flera personer. De utsattas familjemedlemmar eller närstående spelar i regel en avgörande roll.

Vilka utsätts för hedersvåld?

De flesta som utsätts för dessa brott är flickor eller kvinnor. Även pojkar och män är utsatta. Ofta är det flera personer i släkten som ligger bakom brottet. Motivet är att bevara eller återställa familjens heder.

Vad betyder Namus?

Namus däremot finns inte på svenska, och betyder att dottern eller frun är mannens egendom. När en tjej lever ihop med en man utan att vara gift betyder det att pappan har förlorat sin namus.

Vad är Hedersnormer?

Ofta är individens heder underordnad familjens, släktens och den egna gruppens heder, så att en person uppfattas vara skyldig att ta deras anseende i beaktande i sina handlingar. ... Hederskulturen innehåller en hedersnorm, som anger vad som ökar eller minskar ens heder. Heder kan vinnas eller förloras.

Vad är hedersrelaterad problematik?

Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighet. ... Begreppet hedersproblematik innefattar hedersrelaterat våld eller tvångsåtgärder där syftet är att återupprätta familjens eller släktens heder. Den viktigaste normen är lojaliteten mot den egna gruppen.

Vad är straffet för hedersbrott?

Straffet för såväl dessa brottstyper som det föreslagna nya hedersbrottet ska vara fängelse i lägst nio månader och högst sex år.

Vem utför hedersmord?

Manliga offer för hedersmord är ovanliga och förekommer bara när både kvinnan och mannen dödas. Majoriteten av hedersbrott utförs av en person i släktens manliga släktled såsom fader, bror, farfar eller farbror. som utför gärningen. Andra gärningsmän är kan inkluderar systrar, ingifta, grannar och vänner.

Hur många utsätts för hedersrelaterat våld?

Enligt kartläggningen lever mellan 7 och 9 procent av unga i storstäderna med kollektivt legitimerat våld. Mellan 10 och 20 procent begränsas av oskuldsnormer. Både unga kvinnor och unga män är utsatta.

Relaterade inlägg: