Vad krävs för att komma in på högskolan?

Innehållsförteckning

Vad krävs för att komma in på högskolan?

Vad krävs för att komma in på högskolan?

Du som har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst betyget Godkänt i:

 • minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Engelska A/Engelska 5 (eller högre nivå)
 • Matematik A/Matematik 1 (eller högre nivå)

Vad ska jag söka till högskolan?

Program

 • Läkarprogrammet (330 hp)
 • Civilingenjör (300 hp)
 • Psykologprogrammet (300 hp)
 • Psykoterapeutprogrammet (90 hp)
 • Socionomprogrammet (210 hp)
 • Studie- och yrkesvägledarprogrammet (180 hp)
 • Civilekonom (240 hp)
 • Juristprogrammet (270 hp)

Måste man göra högskoleprovet för att komma in på högskolan?

Högskoleprovet är ingen genväg till studier på svenska universitet och högskolor. Det räcker inte med ett högskoleprovsresultat för att bli antagen till en högskoleutbildning – du måste vara behörig för att få börja läsa på högskolan.

Är det svårt att komma in på högskolan?

– Det som är svårast att komma in på är i stort sett alltid samma program, läkare, psykolog, arkitekt, jurist och tandläkare. Ekonom har också åkt upp på listan. Lättare är det att komma in på program med många utbildningsplatser, till exempel ingenjör och lärare, säger Tuula.

Vad kan jag söka med mina betyg?

Meritpoäng. Oavsett vilken högskoleutbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa gymnasiekurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har godkänt betyg (E) eller högre i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

När ska man söka till högskolan?

Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer. Anmälan till de flesta kurser och program följer gemensamma nationella tidplaner. Sista anmälningsdag är normalt den 15 april inför höstterminen och den 15 oktober inför vårterminen.

När söker man till högskolan?

Den 15 april är sista anmälningsdag för utbildningar som startar på höstterminen 2021. Anmäl dig på antagning.se (extern länk). Om du inte har möjlighet att göra en webbanmälan kan du anmäla dig genom att skicka in ett brev. Läs mer på sidan istället för webbanmälan (extern länk).

Måste man göra högskoleprovet för att bli förskollärare?

Du behöver ha godkänt i minst 2250 poäng för att vara behörig men en gymnasieutbildning är 2500 poäng. Så du kan alltså inte ta bort några kurser i ditt examensbevis. ... Och kurser som ger dig meritpoäng är förutom Engelska 7; Moderna språk 3 och 4, Matematik 2b/c, Matematik 3b/c och Matematik 4.

Relaterade inlägg: