Vad krävs för att komma in på civilekonom?

Innehållsförteckning

Vad krävs för att komma in på civilekonom?

Vad krävs för att komma in på civilekonom?

Ekonomprogrammet är 3 år (180 högskolepoäng) och leder till en kandidatexamen. Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Vad behöver man lära sig om för att bli företagsekonom?

Överlag krävs någon form av eftergymnasial utbildning på högre nivå för de flesta ekonomyrken. På Ekonomiprogrammet (inriktning Ekonomi), Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet får du direkt den behörighet som behövs för att kunna läsa civilekonomutbildning och kandidatprogram i ekonomi.

Vad behöver man för att bli ekonomi?

Civilekonomprogrammet är ett fyraårigt program på 240 högskolepoäng som leder fram till en civilekonomexamen. Civilekonomexamen ger en yrkesexamen på avancerad nivå. Utbildningen går att bygga på ytterligare för den som vill. Ekonomprogrammet är ett treårigt program på 180 högskolepoäng som ger en kandidatexamen.

Vad krävs för att bli redovisningsekonom?

Många ekonomer som vill arbeta inom redovisning börjar sin karriär som redovisningsassistent eller ekonomiassistent och kan efter några år avancera till redovisningsekonom. Men du kan också studera företagsekonomi på högskola, universitet eller yrkeshögskola och på den vägen få jobb som redovisningsekonom direkt.

Är det svårt att plugga till civilekonom?

Hur svår är matten på programmet? Jag har överlag bra betyg och kommer troligtvis in på de flesta civilekonomsutbildningar i Sverige. Dock kommer jag nog inte få högre än ett E i matte 3,då jag upplever kursen som ganska svår. Samtidigt har jag inte pluggat speciellt mycket i den kursen, utan mest glidit med.

Är det svårt att komma in på civilekonom?

Först och främst krävs att du uppfyller kraven på behörighet – grundläggande behörighet och särskild behörighet. Sedan gäller det att ditt meritvärde räcker i konkurrens med andra sökande.

Vad kan man bli om man går företagsekonomi?

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen ekonomi kan vara ekonom, jurist, marknadsförare, projektledare, revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom.

Vad lär man sig i företagsekonomi?

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering.

Vad krävs för att bli ekonomichef?

Ett krav kan ställas att man har akademisk examen, inom ekonomi eller företagsekonomi. Det vanligaste är att man jobbar i några år som ekonom, civilekonom, redovisningsekonom eller redovisningsassistent/redovisningsansvarig, revisorsassistent eller som redovisningschef innan man kan få en tjänst som ekonomichef.

Vad kan man utbilda sig till om man går ekonomi?

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen ekonomi kan vara ekonom, jurist, marknadsförare, projektledare, revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom.

Relaterade inlägg: