Vad räknas som lågt järnvärde?

Innehållsförteckning

Vad räknas som lågt järnvärde?

Vad räknas som lågt järnvärde?

Normalt har kroppen extra järn lagrat i levern, mjälten och benmärgen att ha som reserv, till exempel vid en blödning. Om kroppen har slut på järnreserverna och därmed inte kan tillverka tillräckligt med Hb, faller blodvärdet. Detta kallas för järnbristanemi, eller lågt blodvärde på grund av järnbrist.

Vad är Järnvärde?

Vanliga referensvärden för Hb-värdet är ungefär 1 gram per liter (g/L) för kvinnor och 1 g/L för män. Förutom hos nyfödda barn så ligger barns blodvärde något lägre än vuxnas men det varierar beroende på barnets ålder. Under en normal graviditet sjunker blodvärdena något.

Vad är ett lågt Ferritinvärde?

Referensvärdena för ferritin varierar mellan laboratorierna. Om S-Ferrit hamnar under 20 mikrogram per liter (µg/l), talar man om järnbrist och risk för anemi. Vid olika inflammationer kan ferritinvärdet öka trots små järndepåer. Ett ferritinvärde inom referensvärdet utesluter med andra ord inte järnbrist.

Är det farligt med för lite järn?

Blodbrist på grund av för lite järn är vanligt och kan göra att du känner dig trött och orkeslös. Den vanligaste orsaken till blodbristen är att du har förlorat blod. Det kan till exempel vara vid mens eller om du har en sjukdom i magsäcken eller tarmen som ger blödningar.

Är det farligt att ha blodbrist?

Sök vård på en vårdcentral om du misstänker att du har blodbrist. Sök vård genast på en vårdcentral eller en akutmottagning om du har svart eller blodig avföring. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Relaterade inlägg: