Vad är normal luftfuktighet i lägenhet?

Innehållsförteckning

Vad är normal luftfuktighet i lägenhet?

Vad är normal luftfuktighet i lägenhet?

Trots att luften är mekaniskt processerad härstammar den ändå från utomhusluften. Den rekommenderade relativa luftfuktigheten är mellan 30 och 50 %, men under kallare perioder kan den sjunka ända till 10 %.

Vad är normal luftfuktighet i Sverige?

Relativ luftfuktighet anges i procent där mättnadsångtrycket är 100 %. Under vintern är den relativa luftfuktigheten som högst, och ligger vanligtvis mellan 85 och 95 % i hela landet. Luftfuktigheten är oftast allra högst i södra Sveriges inland, där temperaturen är lägre än vid kusterna.

Hur påverkar luftfuktighet kroppen?

Vår hälsa påverkas När den relativa luftfuktigheten, mängden vattenånga i luften i förhållande till maximal mängd vid rådande temperatur, är hög och vinden är svag upplevs luften som klibbig och kvalmig. Svetten kan då inte avdunsta och i kombination med höga temperaturer kan detta leda till värmeslag.

När är luften torr?

När luftfuktigheten är under 30 % upplever man ofta luften som torr. På vintern när det är kallt ute minskar luftens förmåga att mättas med ånga, vilket resulterar i torr luft även inomhus. Om hygrometern visar att du har torr inomhusluft hemma kan det alltså vara en bra idé att skaffa en luftfuktare.

Hur mycket fukt är ok i vägg?

Normalt brukar man ange 17 % som ett gränsvärde då detta i stort sett motsvarar att grunden har haft en relativ fuktighet under 75 % i snitt den senaste perioden. Om man ligger över 17 % så bör man se över varför man ligger över gränsvärdet.

Relaterade inlägg: