Vad innebär krav på energideklaration?

Innehållsförteckning

Vad innebär krav på energideklaration?

Vad innebär krav på energideklaration?

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. ... Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration.

Hur gör man en energideklaration?

Hur vi genomför energideklaration En certifierad expert från oss gör en besiktning av hela byggnaden och de områden som påverkar energianvändningen. Sedan analyserar våra energiexperter, med hjälp av ett energiberäkningssystem, områden där energianvändningen kan minskas.

Vad är en energideklaration för en fastighet?

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. En energideklaration måste utföras av en certifierad energiexpert och är giltig i tio år.

Vad händer om man inte har energideklaration?

Antalet inlämnade energideklarationer ökar stadigt enligt Boverkets statistik, men inte tillräckligt fort. För att få fart på inlämnandet går vitesförelägganden nu vidare till domstol och det har lett till viten på 30 000 kronor och uppåt.

Vad innehåller en energideklaration för uppgifter om byggnaden?

Energideklarationen innehåller bland annat dessa uppgifter: Energiklass. Energiprestanda, som från och med 1 januari 2019 anges som byggnadens primärenergital. Det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag angivet som byggnadens primärenergital.

Vad krävs för energiklass A hus?

Hus som klarar energikraven för nybyggda hus hamnar i energiklass C. När husets energiprestanda är hälften eller mindre än hälften av kravet för en ny byggnad hamnar det i klass A.

Kan man göra en energideklaration själv?

För att underlätta för dig som medlem har Fastighetsägarna tagit fram en onlinetjänst där det är smidigt att göra sin energideklaration. Du tar själv fram uppgifter på till exempel energiförbrukningar (för senaste året), ytan (Atemp), OVK-protokoll, radonmätningar, lägenhetsfördelning, eventuella temperaturmätningar.

Vem betalar energideklaration?

Det är lag på att alla byggnader som byggs eller säljs måste vara energideklarerade. Det är byggnadens ägare som ansvarar för att det finns en energideklaration, men ibland är inte ägare och säljare samma person.

Vilka fastigheter behöver Energideklareras?

När måste man göra en energideklaration? Innan du tänker sälja eller hyra ut din bostad måste du göra en energideklaration. Det är lag på att alla byggnader som byggs eller säljs måste vara energideklarerade.

Vilka byggnader behöver inte Energideklareras?

Ekonomibyggnader, till exempel stall, lador, maskinhallar och magasin med ett lågt energibehov är undantagna från kravet om en energideklaration. Däremot räknas bostadshus, kontorslokaler och liknande inom en lantbruksfastighet inte som ekonomibyggnader och de omfattas därför av kravet om en energideklaration.

Relaterade inlägg: