Vad beror skummande urin på?

Innehållsförteckning

Vad beror skummande urin på?

Vad beror skummande urin på?

Proteinuri eller äggvita i urinen innebär att urinen innehåller mycket proteiner, vilket är ett tecken på en sjukdom. För mycket protein i urinen kan ofta yttra sig i att urinen blir skummig eller bubblig. Ödem förekommer ibland tillsammans med proteinuri. När det är fråga om albumin kallas tillståndet albuminuri.

Vad händer när njurarna lägger av?

Vid njursvikt klarar njurarna inte av att rena blodet som de ska. Då stannar skadliga ämnen och vatten kvar i kroppen som annars hade följt med urinen ut. Njursvikt kan vara akut eller kronisk. Behandlingen som du får beror på vilken typ av njursvikt som du har och vilka besvär du har.

Hur transporteras urin från njuren ut ur kroppen?

Njurarnas uppgifter I njurarna bildas urin. Urinen transporteras genom urinledarna. Därefter samlas urinen upp i urinblåsan och fortsätter sedan ut genom urinröret när du kissar. Hur mycket urin som bildas beror på hur mycket vätska det finns i kroppen.

Vad kan den grumliga urinen beror på?

Urin som doftar starkt och är grumlig kan förväxlas med symptom på en urinvägsinfektion eller så kallad asymtomatisk bakteriuri (se nedan).

Kan en skadad njure återhämta sig?

Man kan återhämta sig fullständigt efter en akut njurskada, men den kan också leda till bestående njurinsufficiens, dvs. kronisk njursvikt. Även efter ett fullständigt tillfrisknande finns det en ökad risk för att drabbas av en njursjukdom senare – därför är de mycket viktigt att patienten går på efterkontroller!

Vad är akut njurinflammation?

  • Akut njurinflammation kallas också akut nefrit och tillståndet kan ha flera olika orsaker. Inflammationen kan sitta i delar av njurvävnaden eller i hela njuren. Symtomen varierar beroende på orsaken till njurinflammationen, men de vanligaste är röd eller mörk urin, trötthet, huvudvärk, illamående och svullnader i benen eller runt ögonen.

Kan man få njurbäckeninflammation hos barn?

  • Njurbäckeninflammation hos barn Det är ganska vanligt att barn får urinvägsinfektioner, och de ska alltid behandlas. Om barn får njurbäckeninflammation får de liksom vuxna förvärrade symtom, ter sig mycket sjuka, har ofta hög feber och kan vara svåra att få kontakt med.

Varför är njurarna viktiga för kroppen?

  • Njurarna är viktiga för flera funktioner i kroppen. Njurarna renar blodet. Njurarnas främsta uppgifter är att rena blodet. Det sker i små nystan av mycket små och tunna blodkärl som kallas glomeruli. Men restprodukter och vatten som kroppen inte behöver lämnar kroppen som urin. Njurarna skapar också hormonet erytropoetin.

Vilka sjukdomar kan drabba njurarna?

  • Kirurgiska njursjukdomar Till de kirurgiska sjukdomar som kan drabba njurarna hör njursten och cancer i njurarna. De kirurgiska sjukdomarna är nästan alltid ensidiga, det är bara den ena av de två njurarna som drabbas. Njursten och cancer går ofta att operera och det är vanligt att patienten blir botad av operationen.

Relaterade inlägg: