Vad kan långvarig smärta leda till?

Innehållsförteckning

Vad kan långvarig smärta leda till?

Vad kan långvarig smärta leda till?

I många fall sprider den sig, ofta blir den värre efter belastning och ofta blir man öm i stora delar av kroppen. Det är normalt att långvarig smärta drabbar humöret, och tyvärr är det inte ovanligt att långvarig smärta leder till depression och ångest – som i sin tur kan förvärra smärtan.

Vad är långvarig smärta?

Långvarig smärta innebär att du har haft varje dag i mer än tre till sex månader.

Vad är skillnaden på akut och långvarig smärta?

Akut smärta uppkommer snabbt och kan oftast botas snabbt och relativt enkelt. Långvarig smärta uppstår som ett resultat av att akut smärta kvarstått under lång tid. Exempel för detta är sjukdomar som ledgångsreumatism, skada efter en stroke, en fraktur eller diskbråck var själva nervsystemet skadas.

Vad händer i hjärnan vid långvarig smärta?

Först då upplevs skadan som smärta. Hjärnan skickar då smärtdämpande signaler till nervcellerna i ryggmärgen (”smärtbrom- sen”). De smärtdämpande signalerna förmedlas av signalämnet serotonin. Serotonin gör att nervcellerna i ryggmärgen blir mindre känsliga för de inkommande signalerna från skadan och smärtan lindras.

Hur blir man av med värk?

Rör på dig på ett sätt som känns bra och som du orkar med. Även om du tillfälligt får mer ont motverkar fysisk aktivitet smärta framöver. Många känner sig även lugnare och sover bättre av fysisk aktivitet. En del som har haft ont en längre tid kan bli rädda att röra sig och blir därför mer och mer stillasittande.

Kan man bli av med långvarig smärta?

Det visar en ny stor granskning av metoder mot långvarig smärta. Rapporten visar också att professionellt ledd fysisk träning ger bättre lindring än behandling där patienten själv inte är aktiv. Smärta brukar betecknas som långvarig när den har varat minst tre månader.

Vad är skillnaden mellan nociceptiv smärta och neurogen smärta?

Neurogen smärta Den neurogena smärtans patofysiologi skiljer sig från den nociceptiva. Den uppstår till följd av en skada i nervsystemet på perifer eller central nivå. Denna skada leder till inflammatoriska förändringar, varefter känsligheten ökar på platsen för skadan.

Vad är skillnaden mellan nociceptiv och neurogen smärta?

Två vanliga smärtor är vanlig nociceptiv smärta (vävnadssmärta) som oftast uppkommer av skada eller förslitning, den andra är perifer neuropatisk smärta (nervsmärta) som ofta uppkommer vid kroppskada, operationer, bältros eller diabetes.

Kan man bli av med nervsmärta?

Dessa olika typer av smärtor ska alla behandlas på olika sätt. Extra viktigt är det att du söker hjälp om den förmodade nervsmärtan pågår under lång tid utan förbättring. Det finns inga standardbehandlingar utan varje patient måste analyseras noga så att rätt behandling ges.

Relaterade inlägg: