Vad beror lymfödem på?

Innehållsförteckning

Vad beror lymfödem på?

Vad beror lymfödem på?

Ett lymfödem orsakas av bristande transportkapacitet i lymfsystemet som en följd av missbildning, sjukdom, trauma eller tidigare behandling (t ex kirurgi eller strålbehandling) och leder till ansamling av lymfa i interstitiet med volymökning och sekundära förändringar i vävnaden.

Kan lymfödem gå tillbaka?

Så småningom uppträder ett ödem med ansamling av lymfa i vävnaden. Vid detta stadium kan svullnaden gå tillbaka med adekvat behandling. Utan behandling kan lymfödemet bli irreversibelt.

Hur vanligt är lymfödem?

En av 6.000 personer föds med primärt lymfödem. Sekundärt lymfödem kan utvecklas vid kirurgi, strålbehandling, olycksfall och/eller av orsaker som förstör lymfnoder eller lymfkärl. Det kan ta flera år, i några fall flera decennier, innan lymfödemet ger sig till känna.

Vad beror svullna anklar på?

Svullnad vid fot och anklar beror på att vensystemet i benen inte fungerar som det ska. När man sitter still länge, eller går och står en hel dag, stockar sig blodet i fötterna och kommer inte vidare uppåt igen.

Vad kan man gör åt lymfödem?

Kompressionsbehandling är ett sätt att behandla lymfödem. Då används särskilda bandage eller plagg som kan tryckas mot lymfödemet. Det ökade trycket mot vävnaden gör att svullnaden minskar. Sådana hjälpmedel brukar kallas kompressionsdelar och har högre tryck än stödstrumpor.

Hur vet man att lymfsystemet fungerar?

Slembildning. Oren och svullen hy. Man känner sig lätt frusen. Stress/oro i kroppen.

Är det farligt med lymfödem?

Din rörlighet och kraft i kroppsdelen kan minska om lymfödemet blir större. Det kan också göra ont och du kan få hudbesvär. Risken ökar också för att du ska få en infektion i den svullna kroppsdelen.

Vad händer om lymfsystemet blockeras i en arm?

Vad händer om lymfsystemet skadas? Om lymfsystemet skadas försämras vätsketransporten och förmågan att bekämpa infektioner. Det sker dels om man tar bort lymfknutor, dels när lymfkärl skärs av samt efter strålbehandling. Strålbehandling ger mikroskador på lymfsystemet.

Varför får man märken av strumpor?

Vanliga symtom vid lymfödem Det kan spänna och kännas tungt i kroppsdelen. Du kan få märken på huden efter kläder eller smycken som sitter tight. Om ödemet ökar kan rörlighet och kraft i kroppsdelen minska. Du kan ont och hudbesvär.

Hur vanligt är lymfom?

Lymfom är en av de vanligaste cancerformerna bland vuxna i Sverige. Varje år får nästan 2 500 personer någon form av sjukdomen.

Relaterade inlägg: